O spolku

Cílem spolku je podporovat svou činností vytvoření a rozvoj turistické oblasti Železnorudska. Podporovat všechny podnikající subjekty mající provozovnu, sídlo či trvalý pobyt v oblasti Železnorudska.

Naší soustavnou snahou je prezentace Železnorudska a podpora přeshraniční spolupráce.