Bílá strž – národní přírodní rezervace a nejvyšší vodopád

Bílá strž - národní přírodní rezervace  

Hluboce zařezané údolí na horním toku Bílého potoka s jejím okolím o rozloze 79 ha bylo v roce 1972, vyhlášeno jako Národní přírodní rezervace Bílá Strž. Je součástí CHKO Šumava a rozkládá na severních svazích Královského hvozdu zhruba 1 km od česko-bavorského hraničního hřebene ze Svarohu na Velký Ostrý. Leží mezi nadmořskou výškou 735–1086 m a v horní části dosahuje takřka až k pramenu Bílého potoka. Název Bílá strž je většinou chápán jako pojmenování nejvyššího vodopádu na české straně Šumavy. Geologicky představuje kaňonovité údolí Bílého potoka, který vyhloubil ve svorovém masivu balvanité koryto, v němž vznikly na tvrdším křemenném podloží skalní stupně. Kromě údolí a koryta potoka, jsou předmětem ochrany zbytky pralesovitých převážně smrkových porostů na příkrých svazích, jejichž stáří přesahuje 200 let, a také ohrožené druhy rostlin a živočichů. 

Bílá strž - soutěska

Bílý potok ve svém horním toku vytváří četné kaskády, vodopády a peřeje. Divoká voda se v prudkém spádu s hukotem řítí úzkým balvanitým korytem. Snad by se, alespoň zdánlivě, dala zastavit na tisícinku vteřiny. Ale když závěrka fotoaparátu zachytí vodní proud okamžikem takřka tisíckrát delším, potvrdí se, že Bílý potok nese své jméno právem. Strmé, mnohde téměř kolmé svahy svírající ve svém klínu koryto potoka, skalní stupně, mohutné balvany, neprůchodná místa mezi spadlými uschlými a tlejícími kmeny i mezi hustým porostem mladých smrčků ... Taková je podoba Bílé strže.

Bílá strž - nejvyšší vodopád

Voda Bílého potoka vytváří na skalních stupních několik vodopádů. Nejvyšší z nich, pojmenovaný rovněž Bílá strž, má celkovou výšku 13 m, z čehož nejvyšší stupeň měří 7 m. Výhled na vodopád a část strže umožňuje dřevěná plošina, na níž vede shora od silničky značená stezka.

Přístup až dolů k vodopádu, stejně jako do celého chráněného území rezervace, je zakázán.

O dvě stě metrů níže pod tímto „hlavním“ vodopádem se nacházejí v malém odstupu za sebou nižší, ale neméně impozantní vodopády, které mají svá jména získaná podle jejich podoby a umístění – Suťový, Stěnový, Jezerní, Stupínkový, Díky zvláštnímu povolení autora můžete prostřednictvím fotografií nahlédnout do turistům nepřístupných, romantických, a tajemných zákoutí v Bílé strži a poznat kouzlo Bílého potoka.

Přístup po značených turistických trasách  

K vodopádu Bílá strž (X) se lze dostat po turistických trasách z různých výchozích míst (viz mapka):

Modrá -  Z parkoviště naproti hotelu Královský dvůr v obci Hamry (A) stoupá modrá TZC po lesní silničce, po 2 km, za napojením žluté TZC od Hojsovy Stráže, se na mostě přes Bílý potok otáčí do protisměru a spolu odtud pokračují 1,5 km společně na rozcestí „Pod Statečkem“. Odtud se vydat vlevo vzhůru po žluté TZC, která se po 1,5 km napojí na lesní silničku, z níž po 200 m (u turistického přístřešku) odbočuje po kamenité stezce na dřevěnou plošinu nad vodopádem Bílá strž. Délka trasy je 4,3 km.

Žlutá - Ze železniční stanice Hamry-Hojsova Stráž (B) vede celá trasa po žluté TZC. Nejprve klesá 1,3 km dolů do obce Zadní Hamry a pak 2 km stoupá k mostu přes Bílý potok. Odtud pokračuje stejně jako „Modrá“. Délka trasy je 5,3 km.

Při této cestě, po vystoupání svahem přes louku (cca 1,5 km od Zadních Hamrů), přijdete k vodnímu zámku. Ale žádné honosné šlechtické sídlo či dokonce noblesní šlechtičny tady neuvidíte. V malé dřevěné stavbě je ukryta vyrovnávací komora, sloužící k regulaci přítoku vody, která sem přitéká vodním kanálem z malé přehrady na Bílém potoce. Z vyrovnávací komory voda proudí 2,5 kilometru dlouhým potrubím se spádem 190 m na Peltonovu turbínu v Hamrech. Bílý potok se tak stává nejen přírodním skvostem, ale i výrobcem elektřiny odpovídající roční spotřebě 270-ti domácností.

Růžová - Z parkoviště na Špičáckém sedle (C) vede 4 km po asfaltové silničce žlutá TZC k Černému jezeru. Pokud nechcete jít po červené TZC po břehu jezera, můžete si cestu o cca o 0,5 km zkrátit tím, že pokračujete od hráze po silničce. Na červenou TZC se po 500 m napojíte a po 2,7 km přijdete na odbočku k vodopádu Bílá strž. Délka trasy je 7,2 km

Příjezd a parkování  

Autem: Ze Železné Rudy po silnici 169 směr Nýrsko na Špičácké sedlo, zde je parkoviště (placené) = výchozí místo (C). Při volbě dalších výchozích míst pokračovat dál po silnici 169 cca 600 m a odbočit takřka do protisměru (ukazatel směr Hamry). Úzká poškozená silnice klesá 5,5 km na Zadní Hamry - most přes řeku Úhlavu. Při volbě výchozího bodu (B) po přejezdu mostu pokračovat přímo silničkou necelé 2 km vzhůru lesem k železniční stanici Hamry-Hojsova Stráž a tady zaparkovat. Při volbě výchozího bodu (A) po přejezdu mostu odbočit po hlavní silnici doleva, dojet do obce Hamry, kde těsně za mostem přes Úhlavu odbočit z hlavní silnice doleva na parkoviště před hotelem Královský dvůr

Autobusem: Ze Železné Rudy je možné pouze spojení k výchozímu místu (C) na Špičáckém sedle a to jen ve všední den linkou 430962 Železná Ruda – Nýrsko ze zastávky před hotelem Ostrý

Vlakem: Ze Železné Rudy se lze dopravit do železniční stanice Hamry-Hojsova Stráž = výchozí místo (B) vlakovými spoji na trati 183 Železná Ruda – Klatovy

 

Text a foto: František Janout, ŠumavaNet.CZ