Svaroh (Zwerchek) – ze Železné Rudy k Juránkově chatě a na Svaroh

Svaroh – významný hraniční vrchol

Svaroh (německy Zwercheck) je plochý vrchol v severozápadní části Šumavy na hranici mezi Čechami a Bavorskem. Od sousední 1,5 km vzdálené Jezerní hory je oddělen mělkým sedlem. Nejvyšším bodem je vrcholová skála s výškou 1333 m na české straně těsně u hraniční linie. Na skále je osazena pamětní deska v upomínku na Arnyho Juránka a na jejím vrcholku stojí vrcholový kříž

Ze Scheiben na hraniční hřeben

Z české strany, kde se rozkládá oblast Královského hvozdu, neexistuje na hraniční hřeben z důvodů chráněného území oficiální přístup, proto sem nevedou žádné značené cesty. Naopak Přírodní park Oberer Bayerischer Wald na bavorské straně nabízí bohatou síť značených stezek. Výchozím i cílovým místem turistických tras je parkoviště na sedle Scheiben (jinak také Scheibensattel). Na přiložené mapce je výstup vyznačen červenými a sestup modrými tečkami. Okruh na hraniční hřeben vede odtud převážně po červenobíle značené trase LO5, která z parkoviště vede vzhůru po lesní silnici (ukazatel směr Zwercheck). Po 0,5 km stoupání se na rozcestí značení dělí. Značka LO5 odbočuje na cestu vpravo a po dalším 0,5 km se kolmo zalomí do lesa a pokračuje jako stezka prudkým stoupáním. Po 1 km a po překonání výškového rozdílu přes 200 m přijdete ke skalce na státní hranici, na níž stojí hraniční mezník č. 30

Juránkova chata

Půlkilometrový úsek značené cesty LO5, který vede od skalky s hraničním mezníkem č. 30 po státní hranici, prochází nejprve kolem bývalé Juránkovy chaty. Její existenci už připomíná jen zarostlé rumiště cihel a informační tabule s textem a historickými fotografiemi. Její pohnutý osud započal v roce 1922, kdy tady byla Českým Ski klubem Plzeň postavena pro turisty a lyžaře malá dřevěná chata, která byla pojmenována podle člena Ski klubu a zaníceného propagátora lyžování Arnyho Juránka. Ta v roce 1931 vyhořela, rok poté byla vybudována z půjček a darů nová třípatrová turistická chata s 50 lůžky. Během 2. světové války ji využíval německý Wehrmacht. Na konci války byla odstřelena, ale zakrátko, v roce 1945, byla ve skromné verzi postavena potřetí. Po únoru 1948 byla celá tato oblast uzavřena, chata byla postupně rozebrána a definitivně zchátrala.

Juránkova chata lákala generace a láká k tomuto památnému místu i dnes. Z.S. Otevřená Šumava a S.C. Bodenmais za podpory města Železná Ruda, pořádají každoročně česko-bavorská setkání u rozvalin bývalé Juránkovy chaty. Výstup symbolizuje úsilí obnovit a znovu zpřístupnit dříve používané turistické stezky na české straně Šumavy nejen v této oblasti.

 

Vrcholová skála Svarohu

Tři sta metrů od Juránkovy chaty se na české straně, 30 m od hraničního mezníku 29/4, nachází vrcholová skála. Výškou 1333 m je nejvyšším bodem plochého vrcholu Svarohu (německý název Zwerscheck). Jak již bylo zmíněno v úvodu, v září 2014 tady byl vztyčen vrcholový kříž a na skále osazena pamětní deska v upomínku na Arnyho Juránka. Slavnostní odhalení se uskutečnilo několik dní potom, při 5. ročníku společného česko-bavorského výstupu na Juránkovu chatu. Od litinového kříže je takřka kruhový rozhled hřeben Pancíř - Můstek – Prenet, na údolí Úhlavy, Nýrskou přehradu a dvojvrchol Ostrého. Značená trasa LO5 pokračuje po hranici ještě 50 m a pak odbočuje na bavorskou stranu ke skalce s malým křížem.

Bavorský vrchol Zwerchek

Necelých 150 m od hranice se jako součást plochého vrcholu Svarohu nachází na bavorské straně také vrcholová skalka s malým železným křížem, označovaná jako "Bavorský vrchol." Naskýtá se z ní impozantní rozhled směrem na jihovýchod na kamenná moře Jezerní hory, Velký Javor, Falkenstein i vzdálenější Roklan a Luzný. Úchvatný je i široký rozhled na jihozápad do údolí Weißer Regen, zejména pak z nedalekého posezení na západním svahu s několika lavicemi uspořádanými v řadách jako v kině, proto má název „Naturkino.“ Nad údolím vystupují vrcholy hor, jimž dominuje Hoher Bogen s radiotelevizním vysílačem a komunikační věží bývalého vojenského centra NATO a dvě charakteristické špičky Velkého a Malého Ostrého, jejichž obrys plně vystihuje jeho lidové pojmenování Prsa Matky Boží. Od „Naturkino“ značená cesta LO5 nejprve mírně klesá, po 400 m se ostře stáčí doleva a po svážnici prudce sestupuje (sestup je v mapce vyznačen modrými tečkami). Na křížení značky LO5 s lesní silnicí dát pozor, nepokračovat dál po ní dál, ale odbočit vlevo a po této silnici dojít zpět k parkovišti na Scheiben. V zimě je po 100 m od uvedeného křížení tato silnice součástí upravovaného okruhu turistické stezky pro pěší (v mapce oranžově vyznačená).

Scheibensattel v zimě

Turistický ruch díky lyžařskému centru neutichá ani v zimě. Svoji zálibu si tady najdou běžkaři, sáňkaři i pěší turisté. Parkoviště (v zimě je placené) má dostatečnou kapacitu pro velké množství návštěvníků. V okolí sedla jsou upravovány perfektní okružní lyžařské stopy různé náročnosti na klasiku i na bruslení. Jeden okruh je udržován také pro pěší. Když několik dnů nesněží, bývá i výše popsaná „letní“ stezka na hřeben Svarohu poměrně vyšlapaná i přesto, že na její zdánlivě krátké délce 2 km je třeba překonat náročný výškový rozdíl bezmála 300 m. Ideální pro tento výšlap jsou sněžnice. Pro dokonalý zimní zážitek na hřebenech Šumavy je ovšem třeba vystihnout správný čas, protože příznivé podmínky nenastávají během zimy často. Když šumavské hřebeny a vrcholy ovládnou přírodní sněhoví a ledoví výtvarníci, dokážou vykouzlit fantastická díla. Ale teprve potom, až je ozáří sluneční paprsky, vyniknou v celé své nádheře. Můžete tak vstoupit do takřka neskutečného světa a obdivovat se výtvorům, na nichž se ani v nejmenším nepodílela lidská ruka.

Příjezd a parkování

Autem: Ze Železné Rudy pokračovat na hraniční přechod v Alžbětíně a těsně za ním, na začátku obce Bayerisch Eisenstein, odbočit na křižovatce ostře vpravo (ukazatel Brennes) a 7 km stoupající klikaticí se silnicí dojet na křižovatku u Sporthotelu Brennes. Zde pokračovat přímo ve směru Lohberg a Lam (vlevo odbočuje silnice pod Velký Javor do Bodenmais). Po dalších 5 km (silnice probíhá prakticky po vrstevnici) přijedete na parkoviště Scheibensattel (nelze jej přehlédnout – je podél silnice, uprostřed stojí dřevěná chatka, která je v zimě využita pro fungování lyžařského střediska). Parkoviště je v zimě placené (v sezóně 2020/21 byla cena 3 €). V místě, kde silnice zatáčí vlevo je ještě odbočka vpravo na zadní rozsáhlé parkoviště.

Autobusem: Přímé spojení ze Železné Rudy na Scheiben sice není, ale je možné využít přestup u dolní stanice lanovky na Velký Javor nebo na Brennes u Sporthotelu, kam jezdí autobusová linka 000036/6081 Železná Ruda – Arber Bergbahn Talstation, jíž provozuje od ledna do konce října společně český a bavorský dopravce (zastávka v Ž. Rudě je u hotelu Ostrý), jízda trvá 0,5 hodiny. Časově navazující spoje z Arber Bergbahn Talstation na Scheiben zajišťuje linka 6080/590 Arber Bergbahn – Neukirchen - Furth i. Wald. Kromě této linky jezdí v zimě z Arber Bergbahn Talstation na Scheiben také skibusy.

 

Aktuální informace o počasí, sněhových podmínkách, úpravě lyžařských tras a jízdní řády skibusů na Scheiben nejdete na webu https://www.langlaufzentrum-scheiben.de/

Upravený výřez mapky zimních tras z informačního panelu na Scheiben a doplněný o pěší trasu na hřeben Svarohu a zpět


Text a foto: František Janout, ŠumavaNet.CZ